Inlognaam:   Wachtwoord:
gezin.jpg
 

Thema's om over na te denken

De gemeente Gulpen-Wittem wordt al zo'n tien jaar geconfronteerd met een afname van het aantal inwoners. Tot 2004 vormde het negatieve migratiesaldo de verklaring hiervoor. Vanaf 2004 speelt de verhouding sterfte-geboorte een steeds grotere rol: terwijl het aantal geboorten stabiel blijft en zelfs wat afneemt, neemt het sterftecijfer flink toe.

Gulpen-Wittem telt momenteel 14.725 inwoners. Zo'n 67 % daarvan bevindt zich in de leeftijdscategorie 15-64 jaar. Tegen 2020 zien die cijfers er heel anders uit. Het inwoneraantal is dan gedaald, het aandeel 65-plussers is een stuk groter geworden, het aandeel jongeren kleiner.

Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op de voorzieningen, de accommodaties voor verenigingen en zorg, voor nieuwe woningen? Worden die verspreid over de kernen of juist gebundeld in de hoofdkern Gulpen? En wat gebeurt er op het gebied van bijvoorbeeld toerisme, landschap en openbaar vervoer?

Kies een thema om te lezen wat de prognoses voor de toekomst zijn en op welke manieren de gemeente haar beleid daarop kan afstemmen.
 
Gulpen-Wittem 2020